Arbeidscontract Duitsland

Met een Duits arbeidscontract staat u één-nul voor...

In de zoektocht naar de ideale kandidaat in Duitsland is het raadzaam om al tijdig met het opstellen van een Duits arbeidscontract te beginnen. De grote lijnen van een arbeidsovereenkomst staan immers al ver van tevoren vast. Waarom dan wachten tot het laatste moment? Door de krappe arbeidsmarkt komt het voor dat kandidaten meerdere sollicitaties hebben lopen. Met een (bijna) afgerond arbeidscontract staat u één-nul voor en voorkomt u een langere wachttijd waarin de top-kandidaat een aanbod van een ander bedrijf accepteert.

Naast strategisch advies en recruitment kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een professioneel Duits arbeidscontract. Voor het opstellen van het arbeidscontract werken we samen met een beëdigd Duits advocaat die in Nederland gevestigd is. Samen kunnen we u van advies voorzien en stellen we de arbeidsovereenkomst op. Wilt u meer informatie, neem dan contact op via 030 252 6640 of vul het contactformulier in.

Gateway to Germany_Franziska van Rhienen
Duitsland Kaart Outline Dots Map

Het belang van een Duits arbeidscontract

Het is goed mogelijk om een Duitse medewerker die in Duitsland actief is een arbeidscontract naar Nederlands arbeidsrecht aan te bieden. Bijvoorbeeld door simpelweg een Nederlands contract door de vertaalmachine te halen. Op het eerste gezicht een goedkope en eenvoudige oplossing. Of het verstandig is, is een andere vraag. De gevolgen van zo’n ‘goedkope oplossing’ kunnen het bedrijf namelijk duur komen te staan. Mocht het in het allerergste geval tot een rechtszaak tussen de Duitse werknemer (met een Nederlands arbeidscontract) en de Nederlandse werkgever komen, dan zal de Duitse rechter dwingende rechtsregels toepassen. Die rechtsregels worden meestal in het voordeel van de werknemer uitgelegd.

Niet elke werknemer zal verstrikt raken in een rechtszaak met zijn (voormalige) werkgever. Het is echter wel interessant om te weten dat werknemers in Duitsland over het algemeen een goede rechtsbijstandverzekering hebben, die ook conflicten in de arbeidsrechtelijke sfeer dekt. Mocht het dus tot een geschil op de werkvloer komen, zal er sneller een advocaat op de stoep staan dan in Nederland. Als ondernemer wilt u niet verwikkeld raken in vervelende arbeidsgeschillen en juridische conflicten. Daarom geldt juist hier: voorkomen is beter dan genezen. Met het gebruik van een professioneel opgesteld Duits arbeidscontract schept u duidelijkheid voor uw organisatie en werknemers. Wij raden daarom aan voor personeel in Duitsland altijd een Duits arbeidscontract naar de laatste stand van het arbeidsrecht te gebruiken.

FAQs: Duits arbeitscontract

Een Duits arbeidscontract voor een werknemer in Duitsland is niet noodzakelijk. Een Nederlands contract kan juridisch gezien ook. Alleen wanneer het merendeel van de werkzaamheden op Duits grondgebied uitgevoerd worden, zal de rechter in het geval van een arbeidsrechtelijk geschil het Nederlandse contract naast een Duitse meetlat leggen. Dat pakt meestal ongunstig uit voor de werkgever, omdat de rechter kijkt naar dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen in Duitsland. 

Een opmerkelijk verschil tussen de Nederlandse en de Duitse arbeidspraktijk is het aanbieden van een vast contract. In Duitsland krijgt de medewerker vaak direct al een vast contract aangeboden. In Nederland gebeurt dit meestal pas na een aantal verlengingen. Daar staat tegenover dat Duitsers over het algemeen een langere proefperiode hebben. Meer over de vaste aanstelling en de proefperiode leest u in dit artikel.

Het meest opvallende verschil is de soepelere ontslagregeling voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers (fte) in dienst. Het personeel van kleine bedrijven kan zich niet beroepen op de wet voor ontslagbescherming. Dat maakt het voor de werkgever makkelijker om de werknemer te laten gaan bij tegenvallende prestaties. Deze eenvoudige vorm van ontslag mag echter niet leiden tot willekeur of discriminatie.