30 vakantiedagen voor je Duitse medewerker: ongekende luxe of zeer gewaardeerde standaard?

Op onze Wiki plaatsten we al eens een artikel over de 6 verwachtingen van een Duitse werknemer als het gaat om een arbeidsovereenkomst. Ook ten aanzien van het aantal vakantiedagen heeft je nieuwe Duitse collega verwachtingen, maar hoe zit dat nou precies? Hoe verhoudt dit zich tot de Nederlandse voorwaarden? En zijn er in Duitsland niet verschillen op basis van de branche en de leeftijd van de werknemer? Speelt de regio waar hij of zij vandaan komt een rol? In dit artikel zoomen we in op ‘Urlaubstage’ die bij het werven van je nieuwe Duitse medewerker van niet te onderschatten belang zijn. Let daarbij wel op: het gaat hier om gemiddelden!
Gateway to Germany Vakantiedagen voor je Duitse medewerker

Wettelijke standaarden

Laten we beginnen met dat wat wettelijk vastgelegd is. Heb je in Duitsland een werkweek van 5 dagen, dan heb je wettelijk gezien recht op 20 vakantiedagen. Bij een werkweek van 6 dagen gaat het om 24 dagen vakantie. In dat opzicht verschilt de situatie niet veel van de Nederlandse, waar 4 keer het aantal werkdagen per week als vuistregel voor het aantal vakantiedagen op jaarbasis geldt. Het gemiddeld aantal vakantiedagen in Duitsland ligt echter een stuk hoger, namelijk bij 28,3 dagen ten opzichte van 25,6 dagen in Nederland. Aan dit hogere aantal liggen verschillende redenen ten grondslag.

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt het toekennen van extra vakantiedagen aan je werknemer als geliefde benefit gezien en behoort om die reden ook tot de meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is dus gebruikelijk, zeker als je al wat langer in dienst bent, om over extra vakantiedagen bovenop het wettelijke minimum te onderhandelen bij arbeidsvoorwaarden- en voortgangsgesprekken.

Landelijke verschillen

Dan de verschillen. Die werden onlangs onderzocht. In Duitsland worden verschillen ook verklaard door de grootte van het bedrijf, de leeftijd van de werknemer en de branche. Over het algemeen geldt namelijk dat hoe groter het bedrijf is, hoe meer vakantiedagen een werknemer over het algemeen heeft. Dit aantal is niet onbegrensd. Onderzoeken laten zien dat medewerkers van grotere bedrijven (20.000 medewerkers of meer) 29 tot 30 vakantiedagen hebben in vergelijking met werkenden bij kleinere bedrijven. De leeftijd speelt ook een rol als het gaat om de ‘Urlaubsanspruch’. Werkenden ouder dan 50 jaar hebben over het algemeen meer verlofuren per jaar dan hun jongere collega’s. Het gaat hier om een verschil van ongeveer één dag per jaar.

Een ander interessant punt uit de studie is dat mannen over het algemeen meer vakantiedagen hebben dan vrouwen. Dit verschil zou vooral toe te schrijven zijn aan specifieke (over)vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in bepaalde beroepsgroepen. Het verschil bedraagt gemiddeld gezien bijna twee volledige vakantiedagen.

Tot slot is de branche waarin je opereert eveneens redelijk bepalend voor het aantal verlofuren dat gebruikelijk is. Zo hebben mensen uit bijvoorbeeld de bankenwereld, artsen en farmaceuten verhoudingsgewijs meer vakantiedagen dan werkenden in de toerismesector, HR of in de dienstverlening. Verschillen lopen hier gemiddeld gezien op tot 3 dagen. Ook werkenden in sectoren als kapitaalgoederen en de procesindustrie doen het goed met tot aan 30,7 vakantiedagen.

Nationale en regionale feestdagen

En dan zijn er natuurlijk nog de feestdagen. Ook hier bestaan verschillen tussen Nederland en Duitsland. In Nederland hebben we op jaarbasis 11 feestdagen. In Duitsland wordt het aantal feestdagen dat je hebt, bepaalt door waar je woont. Over het algemeen kun je stellen: hoe zuidelijker je woont, hoe meer jaarlijkse feestdagen je hebt. Beieren is vanwege zijn christelijke verleden en heden koploper met jaarlijks 13 feestdagen. Woon je in Schleswig-Holstein of Mecklenburg-Vorpommern dan heb je ‘slechts’ 10 feestdagen per jaar. Wat dat betreft is de Nederlandse standaard een mooi gemiddelde.

Kortom, over het jaar gezien heeft men in Duitsland meer vrij dan in Nederland en dat verschil zit hem vooral in de vakantiedagen. Alhoewel het wettelijk gezien nergens vastgelegd is, constateren wij in gesprek met kandidaten dat 30 vakantiedagen in toenemende mate een zeer gewaardeerde standaard geworden is. En dat is niet het enige verschil, waarmee je rekening moet houden als je op zoek gaat naar je nieuwe Duitse medewerker. Er bestaan ook aanzienlijke verschillen als het gaat om het salaris of om het arbeidsrecht.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via 030 252 6640 of vul ons contactformulier in.

Dit artikel is o.a. gebaseerd op gegevens uit een onderzoek van Compensation Partner naar vakantiedagen en feestdagen in Duitsland.

 

Lees ook: de 6 verwachtingen van een Duitse werknemer