Business Development Manager Duitsland

De Duitse markt biedt veel afzetkansen voor ambitieuze Nederlandse ondernemers. Jammer genoeg zijn niet alle product-markt-combinaties even succesvol. Daar komt bij dat het lastig kan zijn om van tevoren vanuit Nederland keuzes te maken of prioriteiten te stellen. Door met een Duitse Business Development Manager te werken haalt u kennis en ervaring van die markt in huis. Het recruitment van een ervaren Business Development Manager bied een uitstekende mogelijkheid om de markt te verkennen, strategische keuzes te maken en toegang tot de meest aantrekkelijke markten te verkrijgen.

Hieronder geven wij vanuit onze ervaring antwoord op de vragen wat de functie inhoudt, wat een Business Development Manager in Duitsland verdient en wat hij verwacht van zijn nieuwe werkgever. Maar ook waar u op moet letten bij het werven van een Business Development Manager voor uw bedrijf. Mocht u hierna nog meer vragen hebben of meer informatie willen? Neem dan contact op via 030 252 6640 of vul het contactformulier in.

Duitsland Kaart Outline Dots Map

Wat doet een Business Development Manager in Duitsland?

De taak van de Business Development Manager is het in kaart brengen en benutten van marktkansen. Dat geldt vooral voor producten die in meerdere verschillende markten toegepast en verkocht kunnen worden.  

De Business Development Manager is een analytisch en gestructureerd verkennende sales professional. Informatie vergaren over de toepassingen van het product, de klantengroepen, hun specifieke behoefte, prijsniveau en toegankelijkheid. Op basis hiervan is hij/zij in staat om samen met de directie van het Nederlandse bedrijf strategische keuzes te maken en in het strategisch plan vast te leggen.

Men zou verwachten dat een Business Development Manager eerder generalist dan specialist is en zodoende onafhankelijk van branche of markt zou kunnen opereren. Maar in Duitsland blijkt dit vaak toch niet het geval te zijn. Branche-, product- en toepassingspecifieke kennis zijn belangrijke criteria om Duitse klanten te kunnen overtuigen. Dat maakt dat de meest succesvolle Business Development Managers zowel thuis zijn in het zakelijk ontwikkelproces als in de inhoud van een specifieke markt in Duitsland.

De Business Development Manager Duitsland heeft naast zijn operationele verantwoordelijkheid vaak ook een belangrijke rol in het bepalen van de commerciële strategie. Hierdoor is deze functie een prima opstap naar commerciële eindverantwoordelijkheid (bijv. als algemeen directeur of commercieel directeur van een Duitse GmbH).

Wat verdient een Business Development Manager in Duitsland?

De functie van Business Development Manager is uiteraard afhankelijk van branche en regio. Vergeleken met andere sales functies kan echter worden gesteld dat de salarissen over heel Duitsland gezien relatief homogeen zijn en er dus minder dan gemiddeld rekening gehouden dient te worden met de standplaats van de functie.

Het is gebruikelijk om met een variabele component te werken. Deze zit voor Business Development Managers tussen 20% en maximaal 40% van het totale package. Een hoger percentage is niet aan te bevelen en wordt in de meeste gevallen ook door de kandidaten niet gewaardeerd. Vakantiegeld en kerstgratificaties zijn niet verplicht. In vrijwel alle gevallen is een auto van de zaak gebruikelijk, waarbij ook privé gereden mag worden. Zaken als telefoon, laptop, tablet zijn vanzelfsprekend.

Het is gebruikelijk dat Business Development Managers in Duitsland vanuit een home office werken. Mocht dit het geval zijn, dan dient werkgever wel in de kosten hiervan te voorzien.