De belangrijkste werkgeversbijdragen in Duitsland

Sociale verzekering, zorgverlof, vakantiegeld – welke belastingen moet je als werkgever betalen wanneer jouw werknemers onder een Duitse arbeidsovereenkomst vallen? In dit artikel hebben we de belangrijkste werkgeversbijdragen in Duitsland voor jou op een rijtje gezet.
In dit artikel hebben we alle werkgeversbijdragen in Duitsland voor jou op een rijtje gezet.

Sociale verzekering

Net als in Nederland zijn in Duitsland de meeste sociale verzekeringen wettelijk verplicht. De bijdragen hiervoor maken in totaal ongeveer 40% van het inkomen van de werknemer uit en de betaling ervan wordt gelijkelijk verdeeld over werkgever en werknemer. Werkgevers nemen dus gemiddeld 20% van het brutoloon van hun werknemers voor hun rekening. De hoogte van de bijdragen hangt zodoende van de hoogte van het salaris af.

Duitse werkgeversbijdragen sociale verzekeringen 2023:

Zorgverzekering: 7,3% van het bruto-salaris

Verzekering voor langdurige zorg: 1,525% van het bruto-salaris

Pensioenverzekering: 9,3% van het bruto-salaris

Werkloosheidsverzekering: 1,3% van het bruto-salaris

Ongevallenverzekering: verschilt per zaak

Zorgverzekering:

Net als in Nederland kan de werknemer zijn of haar zorgverzekeraar zelf kiezen. De werkgever heeft geen invloed op deze keuze. Als werkgever betaal je daarom de helft van het huidige premiepercentage van de werknemer.

Verzekering voor langdurige zorg:

Voor de wettelijke verzekering voor langdurige zorg zijn de zogenaamde ‘Pflegekassen’ verantwoordelijk. Dit is een zelfstandig orgaan, maar altijd aangesloten bij een zorgverzekeraar. Terwijl de ‘gewone’ zorgverzekering alle kosten voor de medische zorg van de patiënt betaalt, bestrijd de Pflegekasse voornamelijk verpleegmaatregelen.

Pensioenverzekering:

De wettelijke pensioenverzekering is het centrale systeem voor de oudedagsvoorziening in Duitsland. Net als in Nederland is het mogelijk om naast de wettelijke pensioenverzekering ook nog een bedrijfspensioenregeling aan te bieden; deze is in tegenstelling tot de wettelijke pensioenverzekering, ook net als in Nederland, niet verplicht voor de werkgever.

Werkloosheidsverzekering:

De wettelijke werkloosheidsverzekering is verantwoordelijk voor het uitbetalen van een werkloosheidsuitkering, een uitkering bij werktijdverkorting en een faillissementsuitkering. Als werkgever heb je met betrekking tot de werkloosheidsverzekering geen andere verplichtingen dan de maandelijkse premie.

Ongevallenverzekering:

De bijdragen van de wettelijke ongevallenverzekering worden in tegenstelling tot de andere werkgeversbijdragen uitsluitend door de werkgever betaald. De ongevallenverzekering beschermt alle werknemers tegen de economische gevolgen van ongevallen op het werk, beroepsziekten en ongevallen onderweg naar en van het werk. De hoogte van de bijdrage hangt af van het salaris en de mate van ongevalsrisico in de betreffende branche. Naast curatieve behandeling en revalidatie omvatten deze uitkeringen ook verzorgingstoelage, letseluitkering, arbeidsassistentie, overbruggingstoelage en letselpensioen.

Meer informatie over de wettelijke bijdragen sociale verzekeringen vind je ook in onze blog: Werkgeverslasten in Duitsland.

Vakantiegeld en kerstbonus

Vakantiegeld is in Duitsland, anders dan in Nederland, niet wettelijk verplicht en ook niet gangbaar. Gebruikelijker is een kerstbonus of dertiende maand. Deze bonussen zijn vaak geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst – ‘Tarifvertrag’ in het Duits. Het is aan het bedrijf zelf om te beslissen of het zich aan een cao in zijn sector bindt. In Duitsland betalen volgens een evaluatie van de WSI 79% van de bedrijven die onder een cao vallen een kerstbonus. In bedrijven zonder cao ontvangt 42% van de werknemers een dergelijke uitkering.

Educatief verlof

In veertien van de zestien deelstaten in Duitsland (Beieren en Saksen zijn de uitzonderingen) hebben werknemers wettelijk recht op educatief verlof. De opleiding of educatie hoeft hierbij niet noodzakelijk verband te houden met de beroepsactiviteit van de werknemer in het bedrijf. Zo komen onder andere taalcursussen, politieke seminars of trainingen voor persoonlijke ontwikkeling in aanmerking voor educatief verlof en moeten dus door de werkgever worden toegestaan. Naast het reguliere verlof moet de werkgever vijf dagen betaald verlof per jaar toekennen, waarin hij het salaris van de werknemer doorbetaalt. De kosten van de cursus of opleiding moeten door de werknemer worden gedragen en kunnen bij de belastingaangifte worden teruggevraagd.

Werktelefoon en werkkleding

Als een werknemer een mobiele telefoon van de zaak krijgt, moeten alle kosten – van aanschaf tot gebruik – door de werkgever worden gedragen. Een zakelijke mobiele telefoon mag dan in principe ook alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. De meeste werkgevers maken er echter nauwelijks een probleem van als de mobiele telefoon beperkt voor privédoeleinden wordt ingezet. Het is verstandig om hier duidelijke afspraken over te maken. Wanneer de werknemer de mobiele telefoon ook privé mag gebruiken, is het handig het kader hiervan contractueel vast te leggen.

Voor wettelijk voorgeschreven beschermende kleding moet de werkgever volgens de Arbowet in Duitsland de aanschafkosten dragen. Hieronder valt bijvoorbeeld kleding voor brandweerlieden of werknemers in de medische sector. In bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie moet de werkgever zelfs de schoonmaakkosten van de werkkleding betalen. Vrijwillige beschermende kleding, zoals overalls, wordt in het algemeen door de werknemer zelf betaald.

Ouderschapsverlof

In Duitsland kunnen beide ouders na de geboorte van hun kind tot drie jaar lang ouderschapsverlof opnemen. Tijdens het ouderschapsverlof is de werkgever echter niet verantwoordelijk voor de doorbetaling van het salaris. Ouders kunnen financiële steun, het zogenaamde ‘Elterngeld’, aanvragen bij de staat.

Meer informatie over de ’Elternzeit’ in Duitsland vind je in onze blog: Elternzeit: het betere ouderschapsverlof.

Mantelzorg

Als werknemers voor een ziek familielid moeten zorgen, kunnen ze wettelijk maximaal zes maanden geheel of gedeeltelijk van hun werk worden vrijgesteld. Hiervoor is een verklaring van de Pflegekasse nodig. Bij het begeleiden van een naast familielid in de laatste levensfase moet de werkgever de werknemer maximaal drie maanden vrijstellen van werk. De loonkosten tijdens deze periode hoeven echter niet door de werkgever te worden gedragen. De verzekering voor langdurige zorg is daar verantwoordelijk voor.

Medewerkers onder Duits arbeidsrecht?

Heb je jouw eerste Duitse medewerker aangenomen? Gelukkig hoef je de arbeidsovereenkomst niet zelf te regelen. Vaak gaat dit via een arbeidsrechtadvocaat. De registratie van de sociale verzekeringen wordt gedaan door een belasting- en notariskantoor dat ook de salarisadministratie voor Duitse werknemers kan verzorgen.

Bij Gateway to Germany werken we samen met:

Hulp nodig bij het regelen van je Duitse arbeidsovereenkomst? Neem contact met ons op via tel 030 252 6640 of vul ons contactformulier in.

Deze tekst is in samenwerking met schrijfster en vertaalster Simone Sollberger ontstaan.  De hoofdbron voor dit artikel is: ‘Das zahlen Arbeitgeber obendrauf’, verschenen in de Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH op 06-02-2023.