Er bestond in Duitsland al een klein verkoopteam van medewerkers en verkoopagenten maar het lukte niet om de gewenste stap vooruit zetten. Daarvoor hebben wij de hulp gezocht van Gateway. De verkoopleider is nu 2 jaar werkzaam en de resultaten zijn heel positief. (Lees meer)