Voor- en nadelen van een GmbH in Duitsland

Het oprichten van een GmbH in Duitsland heeft voor- en nadelen. De voordelen van het oprichten van een GmbH zijn vooral op de lange termijn te merken. Daarbij gaat het om zaken als imago en fiscale voordelen. De nadelen daarentegen zijn veelal praktisch en financieel van aard. Hierbij gaat het om de kosten voor het oprichten en onderhouden van de GmbH.

Voordelen

Imago zakendoen

Het klinkt misschien als een stereotype, maar over het algemeen waarderen Duitsers zekerheid en proberen daarom risico’s zoveel mogelijk te vermijden. In de praktijk zal een Duitse zakelijke klant of consument dus sneller in zee gaan met een bedrijf dat onder Duits recht valt. Simpelweg omdat dit vertrouwen en zekerheid met zich meebrengt. De kans is dus groter, dat een Duitse klant een buitenlands bedrijf links laat liggen als hij/zij moet kiezen. Het oprichten van een GmbH kan deze gevoelsmatige factor positief beïnvloeden.

Personeel aannemen

Een ander voordeel treedt op bij het aannemen en ontslaan van personeel. Middels een Duitse entiteit zal dit eenvoudiger gaan. Als u binnen een GmbH Duits personeel aanneemt vallen de arbeidsovereenkomsten ook onder Duits arbeidsrecht. Een kenmerkend verschil tussen het Nederlandse en Duitse arbeidsrecht is het ontbreken van ontslagbescherming bij een bedrijf met 10 medewerkers of minder. De werkgever kan het arbeidscontract dan op ieder moment, weliswaar na inachtneming van de opzegtermijn, opzeggen.

Fiscale voordelen

Bijkomend voordeel zijn de btw-tarieven in Duitsland. In Nederland liggen deze een paar procentpunten hoger dan in Duitsland. Daarnaast kan een salary-split voor de directeur en de werknemer een financieel voordeel in de vorm van een hoger nettosalaris opleveren. Bij een leaseauto is dat ook het geval, in Duitsland bedraagt de bijtelling voor privé gebruik slechts 1% per maand van de cataloguswaarde. Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren wordt de cataloguswaarde gehalveerd en geldt voor de overgebleven waarde de 1%-regeling.

Bescherming kapitaal

Op voorhand impliceert de afkorting GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) dat er sprake is van een beperkte aansprakelijkheid voor de vennoot. Dat betekent dat bij een faillissement, crediteuren alleen beroep kunnen doen op het geplaatste kapitaal van de GmbH. Het oprichten van een GmbH is daarom ook een manier om financiële risico’s voor de onderneming in Duitsland te beperken.

Nadelen

Financiële lasten

Een nadeel van het starten van een bedrijf in Duitsland zijn de extra kosten die het met zich meebrengt. De kosten voor het oprichten van een GmbH zijn echter variabel. In het begin zult u bij verschillende instanties moeten betalen voor de inschrijving en aanmelding van uw GmbH. Een andere vaste kostenpost is de notaris, die de oprichtingsakte moet opstellen en de aanmelding in gang moet zetten. Met de kosten voor het eventueel inwinnen van juridisch en fiscaal advies bij een gespecialiseerd adviesbureau moet u ook rekening houden. Hoewel die kosten aan de hoge kant kunnen zijn, is het inwinnen van fiscaal advies sterk aan te raden. Kennis van het Duitse belastingsysteem is namelijk essentieel voor de bedrijfsvoering. In het eerste jaar zult u veel geld moeten besteden aan de oprichting van de GmbH, in de daaropvolgende jaren blijven de kosten voor het onderhouden van het bedrijf. 

Complexiteit

Een bedrijf opstarten in Duitsland vergt enige voorbereiding en geduld. Zo zult u zich moeten laten adviseren en/of informeren over de lokale wet- en regelgeving. Normaal gesproken duurt het oprichtingsproces van een GmbH tussen 5 en 8 weken. Door de complexiteit van de oprichting, is het belangrijk dat alle documenten nauwkeurig opgesteld en aangeleverd worden. Gebeurt dat niet, dan wordt het een tijdrovende en bureaucratische worsteling. Door in zee te gaan met een deskundig adviesbureau kunt u onbezorgd van start gaan.

Zoals gezegd brengt het oprichten van een GmbH uiteindelijk meer voordelen dan nadelen met zich mee. Het is echter niet noodzakelijk om een Duitse GmbH op te richten om goed zaken te kunnen doen. Om een succesvolle stap naar Duitsland te maken en personeel onder Duits contract aan te stellen, zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar. Door de ervaring van Gateway to Germany op het gebied van recruitment en strategisch advies kunnen wij u meer vertellen over de opties die passen bij uw bedrijf.

Overweegt u met uw bedrijf de stap te maken naar Duitsland? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.