Belastingschijven, ‘Steuerklassen’, sociale lasten: Dit vind je op een Duitse loonstrook

Bij Gateway to Germany krijgen we vaak vragen over de Duitse loonstrook en welke informatie erop staat. Welke 'Steuerklassen' zijn er in Duitsland? Hoe zijn de belastingschijven ingedeeld? In dit artikel leggen we de 'Steuerklassen' in Duitsland uit, en geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van een Duitse loonstrook.
Duitse Loonstrook © Pexel / Pixabay

De situatie verschilt van werknemer tot werknemer en van bedrijf tot bedrijf, maar er zijn een aantal terugkerende onderdelen – zoals belastingschijven, steuerklassen en sociale lasten – die je op elk loonstrookje zult tegenkomen. Deze leggen we hieronder uit.

Inkomstenbelasting op de Duitse loonstrook

Het belangrijkste onderdeel van de Duitse loonstrook is natuurlijk het brutosalaris. Net als in Nederland betaalt men in Duitsland loonbelasting en Duitsland kent eveneens een progressief belastingstelsel: verdien je meer, dan draag je ook meer af. Het Nederlandse belastingsysteem kent twee belastingschijven, in Duitsland werken ze met vijf verschillende belastingschijven, de zogenaamde ‘Progressionsstufen’. De eerste schijf is het belastingvrije bedrag, waar je dus 0% belasting over betaald. Daarna loopt het belastingtarief in Duitsland op tot wel 45%.

Steuerklassen in Duitsland

Naast de verschillende belastingschijven zijn in Duitsland ook de zogenaamde Steuerklassen belangrijk bij het bepalen van het belastbaar inkomen. Er zijn zes verschillende Steuerklassen, die voor het grootste deel bepaald worden door de burgerlijke staat van de belastingplichtige. Per Steuerklasse verschilt het belastingvrije bedrag (Grundfreibetrag) en eventuele andere aftrekposten zoals het Kinderfreibetrag. Over het algemeen is het zo dat het in Duitsland belastingtechnisch gezien gunstiger is om getrouwd te zijn. Alleenstaanden betalen naar verhouding meer belasting dan echtparen.

Een korte uitleg van de Steuerklassen:

 • Steuerklasse 1
  Binnen deze klasse vallen in Duitsland wonende belastingplichtigen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, zonder kinderen.
 • Steuerklasse 2

  Alleenstaande ouders met tenminste één minderjarig kind. Zij hebben naast het Grundfreibetrag recht op andere aftrekposten zoals het Kinderfreibetrag.

 • Steuerklasse 3

  Geldt voor samenwonende echtparen i.c.m. Steuerklasse 5. Is interessant voor echtparen met ongelijke inkomsten. Het belastingvrije bedrag (Grundfreibetrag) voor de belastingplichtige in Steuerklasse 3 verdubbelt zich in zo’n geval.

 • Steuerklasse 4
  Voor echtparen met nagenoeg gelijke inkomsten. Het belastingvrije bedrag (Grundfreibetrag) is voor beide inkomens gelijk.
 • Steuerklasse 5
  Alleen geldig voor echtparen waarvan een belastingplichtige in Klasse 3 is ingedeeld. Zowel het belastingvrije bedrag als andere aftrekposten zijn aan de partner in Steuerklasse 3 overgedragen.
 • Steuerklasse 6
  Binnen deze klasse vallen alle belastingplichtigen die meerdere inkomstenbronnen hebben of van wie niet bekend is in welke klasse ze vallen.
Steuerklassen-Duitsland

Volks- en werknemersverzekeringen in Duitsland

In Duitsland worden de bijdragen voor de sociale verzekeringen door werknemer en werkgever gedeeld. Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer een even groot deel van de sociale lasten dragen. Tot de sociale verzekeringen behoren de Krankenversicherung, de Pflegeverischerung, Arbeitslosenversicherung en de Rentenversicherung. In het artikel werkgeverslasten in Duitsland gaan we verder in op deze lasten en vergelijken we ze met het Nederlandse systeem. 

Duitse Loonstrook

Kirchensteuer (KiSt)

Deze extra belastingvorm is alleen voor de leden van evangelische, rooms-katholieke of kleinere geloofsgemeenschappen die ertoe gerechtigd zijn deze kerkbelasting op te leggen. Leden van een religieuze gemeenschap betalen deze kerkbelasting via de werkgever aan de belastingdienst. In de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg ligt het tarief bij 8% o.b.v. de inkomstenbelasting. In de rest van Duitsland op 9%. Door deze belasting te innen kunnen geloofsgemeenschappen van algemene middelen voorzien worden.

Tot 2021: Solidaritätszuschlag

Tot 2021 stond ook het Solidaritätszuschlag nog op de Duitse loonstrook, maar deze is inmiddels afgeschaft. De toeslag bedroeg 5.5% o.b.v. de inkomstenbelasting. De toeslag kende zijn oorsprong in de jaren ’90. In eerste instantie werd de solidariteitstoeslag in het leven geroepen om de kosten van de tweede Golfoorlog te dekken. Na een jaar werden de inkomsten uit de solidariteitstoeslag ingezet om de kosten voor de hereniging van Oost- en West-Duitsland te betalen. In 2017 werd besloten om de solidariteitstoeslag af te schaffen en deze regeling werd in 2021 ingevoerd.

Meer weten?

Heb je vragen over het in dienst nemen van Duits personeel en wil je advies over de werving en selectie van Duitse verkooptalenten? Dan ben je bij Gateway to Germany aan het juiste adres. Wij begeleiden al 20 jaar Nederlandse bedrijven in het recruitment van Duitse professionals. Als je meer wil weten over de Steuerklassen in Duitsland een Duitse loonstrook of als je deskundig fiscaal advies nodig hebt. Neem dan eens een kijkje bij ons expertnetwerk. Daar vind je ongetwijfeld de specialist die jou verder kan helpen.