Business case Sparck Technologies B.V. - Gateway to Germany

Sparck Technologies B.V.

Field Service Engineer
Het Nederlandse bedrijf Sparck Technologies BV is een aanbieder van geautomatiseerde verpakkingsoplossingen met decennialange ervaring. Het uitgangspunt van Sparck Technologies is altijd de innovatiegeest en de passie om met verbeteringen te komen, waarbij men het milieu niet uit oog verliest. De innovatieve en slimme verpakkingstechnologie van Sparck Technologies kan de afmetingen van elke bestelling bepalen, construeren en etiketteren. Op die manier ontstaat de perfecte verpakking en wordt het gebruik van vulmateriaal drastisch teruggedrongen. Met meer dan 300 medewerkers in Europa en de Verenigde Staten heeft Sparck Technologies zichzelf ten doel gesteld, om duurzame verpakkingen de standaard in de e-commercewereld te laten worden. Aangezien het team van het bedrijf erg divers is en iedereen overtuigd is van duurzame en materiaalarme verpakkingen, zorgt Sparck Technologies voor een gedeelde passie en navenant succes. Op weg naar een toekomst die nog bedrijviger is, groeit het team met ingenieurs, salesprofessionals, servicemedewerkers en marketingexperts snel.

Vraagstelling

Om het team in Duitsland verder uit te bouwen en klanten de juiste service te kunnen bieden, was Sparck Technologies op zoek naar een Field Service Engineer in de buitendienst. Ook al zou de kandidaat in kwestie klanten door heel Duitsland bezoeken, het gebied waar de kandidaat het meest actief zou zijn, was Zuid-Duitsland aangezien de meeste klanten in die regio gevestigd zijn. Passende kandidaten voor deze positie moesten kennis hebben opgedaan in een vergelijkbare positie, het liefst in de verpakkingstechnologie. Bovendien was kennis en ervaring uit de mechatronica of machinebouw net zo wenselijk. Klant-projectmanagement met het eerste contact met de klant, locatieplanning en het aanpassen van documenten behoorden tot de dagelijkse taken. Bovendien zou de kandidaat zich ook bezighouden met de installatie, validatie, de ingebruikname van en de scholing van lokaal personeel rondom de verpakkingssystemen. Tot slot zou de kandidaat ook contact hebben met de productontwikkeling en de productie, om technische vragen te beantwoorden.

Aanpak

Het intakegesprek met Spark Technologies vond via Teams plaats met medewerkers uit de HR-afdeling en de Field Service Manager Europe. Aangezien dit de tweede soortgelijke functie is, waarvoor Gateway to Germany een opdracht kreeg, was de algemene informatie rondom het bedrijf bekend en hadden we een goede indruk van de bedrijfscultuur en de stand van zaken op de Duitse markt. Hierdoor kon er vrij snel ingegaan worden op de functie gerelateerde kernpunten, om zo tot een volledige schets te komen. Hierna ging de werving van start.

Resultaat

Het wervingsproces verliep aanvankelijk moeilijker als gedacht. Via de online businessplatformen vonden we weliswaar genoeg kandidaten die op basis van hun profiel in de schets pasten, helaas was merendeel van hen niet geïnteresseerd. Om die reden werd er besloten om het zoekgebied te vergroten, waardoor uiteindelijk genoeg geïnteresseerde kandidaten zich meldden. Dit resulteerde in eerste interviews en vervolginterviews met de beste 5 kandidaten. Uiteindelijk werden de vier topkandidaten aan Sparck Technologies voorgesteld en viel de keuze na interne gespreksrondes voor één kandidaat met de gewenste werkervaring en mindset. Zodoende kon de positie succesvol worden bezet.