Oostwoud

Verkoper
Oostwoud BV in het Friese Franeker is een producent van medisch meubilair voor de verschillende werkgebieden binnen zorginstellingen. Verpleegbedden, bedkastjes, projectmeubilair, dienwagens, trolleys, onderzoekbanken en kinderbedden behoren tot het portfolio. Gateway to Germany begeleidde de werving en selectie van een Duitse verkoper voor de medische markt in Duitsland.

Vraagstelling

Vooral op het gebied van pediatrische bedden en wiegen is Oostwoud sinds jaren marktleider in Nederland en Duitsland, waarbij de concurrentiedruk in de afgelopen jaren is toegenomen. De vraag aan Gateway to Germany was: hoe waarborgen wij in de toekomst onze marktpositie in Duitsland?

Aanpak

Oostwoud BV had behoefte aan opvolging voor de op dat moment actieve Duitse agent, die binnenkort met pensioen zou gaan. Tegelijk was er behoefte aan een nieuwe verkoopstructuur waarmee Oostwoud BV in staat zou zijn de marktdruk beter het hoofd te bieden. Om de nieuwe verkoopstructuur invulling te geven, werd een dubbele aanpak gehanteerd. Enerzijds zocht Gateway to Germany een gemotiveerde en ervaren Duitse medewerker die in loondienst van Oostwoud BV zou treden. Anderzijds werd gezocht naar een geschikte handelsorganisatie of agentuur die de producten kon vertegenwoordigen.

Resultaat

De aanpak leidde tot invulling van beide opties: in het noorden van Duitsland werd een eigen medewerker als adviserende verkoper aangesteld. In het zuiden wist Gateway to Germany een zeer goede distributeur te overtuigen die in het verleden als concurrent van Oostwoud werd beschouwd. Daarmee sloeg Oostwoud zelfs twee vliegen in één klap: het uitschakelen van een sterke concurrent en de beschikking krijgen over uitstekende marktingangen inclusief logistieke capaciteit.