Business case Hordijk Groep - Gateway to Germany

Hordijk Groep

Business Development Manager
De Hordijk Groep (Hordijk) is een gerenommeerd familiebedrijf op het gebied van producten en diensten voor de food- & agrisector. Met een bedrijfsgeschiedenis die teruggaat tot het jaar 1922 draagt Hordijk sinds 2022 het predicaat Koninklijk. In die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest, waaronder de inrichting van de organisatie, zoals deze vandaag de dag bekend is met vier toonaangevende en gespecialiseerde dochterondernemingen. Op de vier pijlers Verpakkingen, Spuitgiet Verpakkingen, EPS Verpakkingen en Isolatie en Alcomij (stalen en aluminium kasdeksystemen) heeft Hordijk een indrukwekkend klantenbestand en moderne productielocaties in Delft en Zaandam opgezet. Op het gebied van (spuitgiet-)verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie is Hordijk internationaal zeer bedreven en belevert het bedrijf klanten in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en Duitsland.

Vraagstelling

Op de Duitse markt maakte men de start in het jaar 2000. Via bestaande klanten in Nederland en een groot netwerk werd de bedrijvigheid in Duitsland gestaag uitgebouwd. Om de ambities in Duitsland verder vorm te geven, ontstond het idee om een eerste Duitse medewerker in dienst te nemen. Deze persoon zou zich voornamelijk met Business Development en de strategische ontplooiing van de markt bezig gaan houden. Het moest iemand zijn met een gedegen salesachtergrond, kennis van zowel de levensmiddelenindustrie als ook de levensmiddelhandel. Dit laatste punt is bijzonder belangrijk, aangezien zowel de industrie als de detailhandel in levensmiddelen eisen aan de productie van verpakkingen stelt. Daarnaast was het voor Hordijk ook interessant, om met kandidaten in contact te komen, die zich voorheen met expansie en marktontplooiing bezighielden. Tot slot was een netwerk met potentiële klanten voor Hordijk een ander belangrijk aspect uit het functieprofiel.

Aanpak

Om het functieprofiel scherp te krijgen en een zo goed mogelijke indruk van Hordijk en de bedrijfscultuur op te doen, werd er afgesproken bij de productielocatie in Zaandam. Naar aanleiding van deze afspraak en de verdere inkleuring van het functieprofiel besloten we om de werving naar de juiste kandidaten breed uit te zetten. De levensmiddelindustrie is immers veelzijdig en kent verschillende niches. Dit werd voor ons ook bevestigd tijdens de werving, waar we eveneens vaststelden dat juist de combinatie tussen kennis over verpakkingen en knowhow over de levensmiddelindustrie de crux van dit profiel was. Uiteindelijk werd er breed geworven voor de functie en waren er in de tussentijd nog een gesprekken met Hordijk om vragen van kandidaten te beantwoorden. Over de loop van de wervingsperiode werden in totaal 14 kandidaten gesproken. Vier van deze kandidaten werden uitgenodigd voor een tweede interview, waarna uiteindelijk drie kandidaten werden voorgesteld.

Resultaat

Hordijk besloot deze kandidaten uit te nodigen voor een eerste gesprek. Het resultaat was dat men met name met één kandidaat zowel op inhoudelijk als ook op persoonlijk vlak een goede match zag. De kandidaat in kwestie werd op locatie in Zaandam uitgenodigd, waar meerdere gesprekken plaatsvonden en de inhoudelijke kennis van de kandidaat nog eens goed getoetst werd. De match uit het eerste gesprek werd bevestigd en daardoor had Hordijk een nieuwe Business Development Manager voor de Duitse markt gevonden. De persoon in kwestie is een zeer ervaren salesman, die in het verleden in de wereld van verpakkingen, flessen en afdichtingen voor diverse bedrijven succesvol de markintrede in Duitsland had aangestuurd en begeleid. Naast deze expertise waren zijn professionele voorkomen, zijn oog voor details en zijn netwerk factoren die de doorslag gaven. Op die manier kan Hordijk nu invulling gaan geven aan de ambitieuze expansieplannen op de Duitse markt.