AWL

Werving en selectie van een Duitse accountmanager voor de adviserende verkoop van gerobotiseerde lassystemen binnen de automotive in Duitsland.

Profiel

AWL Techniek is een Nederlandse fabrikant van hoogwaardige geautomatiseerde lasmachines. Van ontwerp tot eindmontage worden klantgerichte systeemoplossingen aangeboden. Deze vinden vooral hun weg in de internationale automotiveindustrie. Het bedrijf onderscheidt zich door haar innovativiteit en maatwerk, gebaseerd op grote kennisintensiteit, ervaring en inzicht in fabricageprocessen in de automobielbranche.

Vraagstelling

De Duitse automotiveindustrie is de belangrijkste afzetmarkt voor AWL. Een nadrukkelijke lokale presentie met eigen (Duitse) account managers is steeds meer noodzaak om concurrerend te blijven. Hoe nu de juiste commerciële professionals te vinden in een marktsegment dat zich kenmerkt door schaarste aan technisch-commercieel talent? En dan mensen die passen in de typische door familieaandeelhouderschap gedomineerde bedrijfscultuur?

Aanpak

Wij wijzen AWL erop dat de juiste kandidaat gevonden moet worden in een niche waar arbeidsvoorwaarden, ondernemingsimago en bedrijfscultuur een grote rol spelen voor de bereidheid een overstap te maken. Dat geldt des te meer voor een niet-Duitse werkgever. Via uitgebreide persoonlijke interviews toetsen we de kandidaten aan het zoekprofiel voordat zij aan AWL worden voorgesteld. Cruciaal is dat onze projectconsultant tot aan de eindgesprekken de wervingsprocedure als procesbewaker en onafhankelijk klankbord voor zowel opdrachtgever als geselecteerde kandidaten begeleidt.

Resultaat

Na een lange zoektocht waarbij het vaststellen van de werkelijke fit tussen kandidaat en AWL het doorslaggevende punt blijkt, wordt uiteindelijk met één door ons voorgedragen kandidaat overeenstemming bereikt over een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd is met deze ervaring de basis gelegd voor eventuele vervolgprocedures in de toekomst.