Corona in Duitsland: maatregelen voor bedrijven

Met het oog op de coronacrisis heeft de Duitse overheid een pakket van €50 miljard aan steunmaatregelen aangekondigd die zelfstandigen en bedrijven door deze moeilijke periode moeten helpen. Een belangrijk onderdeel van die maatregelen is de Soforthilfe, een tegemoetkoming voor ondernemers om tekorten in de liquiditeit als gevolg van de coronacrisis te overbruggen. Ook kent Duitsland de mogelijkheid om werktijdverkorting voor werknemers aan te vragen. Het Kurzarbeitergeld kan bij het Bundesagentur für Arbeit, de Duitse evenknie van het UWV, worden aangevraagd. Een andere optie om op korte termijn het gebrek aan liquiditeit op te vullen, is het aanvragen van een lening van de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tenslotte gaat de belastingdienst makkelijker over tot het verlenen van betalingsuitstel en wordt er minder streng gehandhaafd op betalingsachterstanden die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan. Hieronder worden de belangrijkste opties kort toegelicht. Voor meer informatie en bedrijfsspecifieke oplossingen, verwijzen we u graag door naar onze partners, die in Duitsland thuis zijn op belastingtechnisch en juridisch gebied.

1. Soforthilfe voor ondernemers

Dit hulppakket verschilt per deelstaat, maar biedt een onbureaucratische vorm van steun. De Soforthilfe is in het leven geroepen om de economische gevolgen van de coronacrisis in te perken. Het is een tegemoetkoming voor ondernemers om knelpunten in de liquiditeit te overbruggen die ontstaan zijn door een teruglopende of uitblijvende omzet, maar ook om doorlopende kostenposten zoals de inkoop van goederen, de huur of leningen te kunnen dekken. Van belang voor de aanvraag is dat de financiële malaise van de onderneming pas na 11 maart 2020 is ontstaan en niet daarvoor al bestond. Om de deelstaat Noordrijn-Westfalen als voorbeeld te nemen. De overheid biedt daar een eenmalige tegemoetkoming aan die niet terugbetaald hoeft de worden. Het bedrag is onderverdeeld naar het aantal medewerkers. Voor zelfstandige en kleine bedrijven tot vijf medewerkers wordt er €9.000 beschikbaar gesteld. Ondernemingen tot en met 10 medewerkers €15.000 en grotere bedrijven tot en met 50 medewerkers kunnen een bedrag van maximaal €50.000 aanvragen. Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld, zo moeten bedrijven kunnen aantonen dat de helft van de opdrachten van voor de coronacrisis(1 maart) is weggevallen. Meer informatie over de voorwaarden van de Soforthilfe in NRW staan op de website.
Let bij de aanvraag wel op, want er zijn fraudeurs actief.

2. Werktijdverkorting (Kurzarbeitergeld)

Naast een financiële tegemoetkoming is het voor bedrijven in Duitsland ook mogelijk om tijdelijk de personeelskosten te verlagen. In dat geval kan werktijdverkorting aangevraagd worden om het ontslag van werknemers te voorkomen. Bij werktijdverkorting neemt de staat een deel van de salarisuitbetaling over als een bedrijf omwille van een tegenslag, buiten de schuld van het bedrijf om, tijdelijk geen of minder werk heeft. De economische malaise en de beschermingsmaatregelen van de overheid als gevolg van de coronacrisis zijn een gegronde reden om werktijdverkorting aan te vragen. Vanaf 13 maart 2020 is het mogelijk geworden om werktijdverkorting aan te vragen als 10% van het personeel zonder werk zit. De duur van de werktijdverkorting is in de regel maximaal 12 maanden. De aanvraag gaat via het Bundesagentur für Arbeit, op de website staan de aanvraagformulieren en de verdere voorwaarden voor het aanvragen. Een aantal punten om op te letten:

  • Werknemers moeten instemmen met de werktijdverkorting
  • Werknemers zonder kinderen krijgen 60% van hun nettosalaris doorbetaald
  • Werknemers met minimaal één kind krijgen 67% doorbetaald

We raden aan om de aanvraag voor werktijdverkorting met uw belastingadviseur (Steuerberater) te bespreken en/of de aanvraag door hen te laten uitvoeren.

3. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Om op korte termijn het gebrek aan liquiditeit te verbeteren of doorlopende kosten te kunnen dekken, stelt de Kreditanstalt für Wiederaufbau(KfW) leningen beschikbaar. Het aanvragen van zo’n lening gaat via de bank of Sparkasse. Het KfW biedt verschillende leningen aan. Om de hoogte van het krediet te bepalen, wordt er onderscheid gemaakt op basis van leeftijd van het bedrijf. Als beginnend ondernemer kan je daarom minder geld lenen dan als gevestigd grootbedrijf.

4. Belastingdienst

Ook de Duitse belastingdienst (Finanzamt) wil in deze zware tijd ondernemers tegemoetkomen. Zo kunnen bedrijven o.a. voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting uitstel van betaling aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om de terugbetaling van reeds ontstane belastingschulden door te schuiven naar het einde van het jaar. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om de vooruitbetaling van de omzetbelasting aan te passen. Kortom, versoepelingen die ervoor moeten zorgen dat de ondernemers in Duitsland hun hoofd boven water kunnen houden. Net als bij de andere maatregelen raden we ook in dit geval aan om deze met een belastingadviseur te bespreken.